ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


ประวัติศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของสถาบัน  
            ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี  ตั้งอยู่ภายในวัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยอาจารย์ พันตรีเรวัติ  พรหมหล่อ เป็นผู้บุกเบิกและผู้อำนวยการศูนย์ ท่านแรก และมีท่านพระครูพิพัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดชีป่าเป็นองค์อุปถัมภ์และที่ปรึกษา  ศูนย์การศึกษา ฯ เริ่มดำเนินการสอนด้านแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ความเป็นมาของสถาบัน
ลิงค์ ข้อมูล สมุนไพรไทยตำรายาไทย เพื่อการศึกษาแพทย์แผนไทย,โรคติดต่อนำโดยแมลง,สมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์สายยาไทย ฯ
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นกับการเรียนแพทย์แผนไทย
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com