ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


การใช้ไมโครเวฟอบแห้งและฆ๋าเซื้อโรคในดินและไข่พยาธิในงานสมุนไพรไทย น่าสนใจฆ่าเชื้อได้ดี article

                   

                 การใช้ไมโครเวฟในงานสมุนไพรไทย น่าสนใจฆ่าเชื้อได้ค่อนข้างดีการฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟเป็นกระบวนการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารค่อนข้างใหม่ในเมืองไทยสามารถฆ่าเชื้อ เช่น Clostridium tetani ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นปัญหาสำคัญของอาหารและอาหารกระป๋องรวมทั้งสมุนไพรสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟในระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์คิดว่าในเมืองไทยยังไม่มีใครเริ่มลงทุนในต่างประเทศเริ่มจะมีการผลิตในเชิงพาณิชย์เมื่อ ประมาณ 10 ปีก่อนในประเทศเนเธอร์แลนด์

                ไมโครเวฟ (microwave) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic spectrum) ที่มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างคลื่นวิทยุ (radio wave) กับอินฟราเรด ( infrared ) มีความถี่ ระหว่าง 300-30000 MHz แม็กนิตรอน (Magnetron) เป็นส่วนประกอบหลักทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟที่นำมาใช้ประโยชน์ในการกับอาหารมีความถี่ 915 ถึง 2450 เม็กกะเฮิรทส์ หรือวัดเป็นความถี่ได้ 915 x 106 ถึง 2.45 x 109 รอบต่อวินาทีที่กระทำต่ออาหารหรือสมุนไพร

               ซึ่งการนำไมโครเวฟมาใช้การแปรรูปสมุนไพร ต้องใช้ความสังเกตและระมัดระวังเป็นอย่างมาก ใช้ไมโครเวฟใหม่ ๆต้องระมัดระวังในการใช้มิฉะนั้นอาจเกิดการติดไฟลุกไหม้ถึงขั้นไฟลุกไหม้บ้านได้อีกอย่างต้องหยุดพัก ไม่ให้ใช้ติดติดต่อกันนานเกินไปมิฉะนัั้นความร้อนสะสมที่แม็กนิตรอน (Magnetron) ที่ส่งผ่านมา ยังสมุนไพรสูงมากกว่าปกติจะทำให้สมุนไพรถึงจุดวาบไฟลุกไหม้ได้เร็วกว่าปกติได ทั้ง ๆใช้เวลาอบเท่าเดิมตัวอย่าง สมุนไพรที่แห้งมาก ตากประมาณ 3-4 วัน ควรใช้เวลาประมาณไม่เกิน 3-5 นาที่ค่อย ๆ ปรับระยะเวลา ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ปริมาณของพืชวัถตุที่นำมาอบหากมีความชื้นมากตากแล้วประมาณ 2 วัน อาจใช้เวลานานถึง 7 นาที แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดภาชนะและปริมาณน้ำหนักของสมุนไพรเช่น 100 กรัมสมุนไพรแห้งอาจใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที หรือจนสมุนไพรสุกแห้ง

              ข้อควรระวังการใช้ไมโครเวฟอบสมุนไพรต้องเฝ้า อยุู่ใกล้ ๆ มิฉะนั้นอาจเกิดเพลิงลุกไหม้ภายในในตู้ ถึงขั้นลุกลามออกมาภายนอกตู้อบไมโครเวฟได้ทำให้สมุนไพรและตู้อบเสียหายได้ และอีกประการสมุนไพรที่เอาออกจากเตาต้องใช้ตะเกียบ  หรือทัพพี เขี่ยให้แยกตัว ดูว่ามีบางส่วนที่มีความสะสมร้อนสูงอาจลุกติดไฟได้ด้วยตัวเองหลังจากนำออกจากตู้ไมโครเวฟแล้ว เมื่อมาวางรอไว้ก็ได้ การใช้ไมโครเวฟอบสมุนไพรให้ได้ผลดีขึ้นกับประสบการณ์รวมทั้งความชำนาญในการใช้   ความร้อนจากไมโครเวฟ สามารถลดเชื้อ clostridium tetani ราและพยาธิ ได้และน่าจะได้ผลดีกว่าการอบแบบลมร้อนหรือคั่วต้ม แบบธรรมดา ในการฆ่าเชื้อ และจะก่อผลดีอย่างยิ่งกับสมุนไพรที่ผ่านการอบด้วยไมโครเวปก่อนนำไปทำยาต้มหรือยาหม้อ จะสามารถลดเชื้อ clostridium tetani ราและพยาธิรวมทั้งไข่พยาธิ ได้ ดีอีกทั้งยังทำให้ลดการบูดเสียเร็วของสมุนไพร ที่เกิดจากเชืือ clostridium  tetani และหรือ ราและพยาธิ รวมทั้งไข่พยาธิ ที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อ ในลำไส้หรือกระแสโลหิตได้ง่าย  ลดลงในเกณฑ์ปลอดภัยได้   เรียบเรียงเรื่อง โดย: พท.ภ อรรณพ  ผลบุณยรักษ์

ข้อมูลอ้างอิง:เรื่องไมโครเวฟ
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0401
ข้อมูลอ้างอิง :เรื่องอายุของผลิตภัณฑ์อาหาร
http://www.foodnetworksolution.com/news_and_articles/article/0123/%E0%B8%AD %E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C %E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0% B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3- %E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3

 

 
สุขภาพดีได้ด้วยการแพทย์แผนไทย

"บุณยรักษ์ยาไทย " ร้านขายยาแผนโบราณ ร่วมสมัยที่จังหวัดลพบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสืบทอดนวดจับเส้นศาสตร์อาจารย์หวน สังข์พราหมณ์
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย article
"อังกาบ" ต้อยติ่ง ประโยชน์เลอค่าทั้งต้นใช้เป็นยาขับปัสสาวะ, เบาหวาน, ลดไข้, ยาแก้ปวด ลดการปวด - เสียว, ดับร้อนในกระหายน้ำและใช้ล้างพิษ รวมถึงช่วยเพิ่มความกระชุ่มกระชวยสดชื่นและฟื้นฟูสมรรถนะชายหญิง อย่ามองข้ามว่าเป็นเพียง แค่วัชพืช article
กิมิชาติ (จุลชีพ) เหล่าสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยในร่างกายมนุษย์ ยึดกายเป็นรังแห่งโรคร้ายแรงเรื้อรัง ต้นเหตุของการบันทอนความยืนยาว ของชีวิตมนุษย์
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตำราพระโอสถพระนารายณ์
การใช้นำมันมะพร้าวในการดูแลสุขภาพ ต้านโรค article
การใช้สาหร่ายสไปรูลินา "สาหร่ายเกลียวทอง" "สาหร่ายเกลียวทองของแมกซ์ไลฟ์ " ในการฟื้นฟูสุขภาพ ต้านโรค article
ทงกัตอาลี ปลาไหลเผื่อกหรือไม้เท้าฤาษีของขวัญ จากสรวงสวรรค์เพื่อ เหล่าชายชาตรีและสตรีเพื่อชะลอชรา กระตุ้นความสดชื่นของบุรุษและสตรีเพศCopyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com