ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


ความรู้เรื่องฉลากยาและร้านขายรวมทั้งการเปิดร้านขายยา ? article

           ก่อนลงทุนในกิจการใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านกาแฟ ร้านซักรีด สำหรับนักลงทุนที่ชาญฉลาดแล้ว คุณคงต้องลงมือทำการบ้านอย่างหนัก สำหรับการเปิดร้านยาให้ประสบความสำเร็จนั้น  เราควรจะเตรียมข้อมูล “การเปิดร้านยาอย่างไร ให้รอดตายและร่ำรวย” เป็นการรวบรวมข้อมูลสำหรับเภสัชกร รวมทั้งผู้ที่สนใจในการเปิดร้านยา จะได้ทราบขั้นตอนต่างๆในการเปิดร้านยา ได้เห็นภาพรวมธุรกิจร้านยาในหลายๆ ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค้าปลีก วิชาชีพ จรรยาบรรณและจริยธรรม โดยรวมเนื้อหาตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง การขอใบอนุญาต กลยุทธ์สำคัญๆในการเลือกทำเล งานก่อสร้างร้าน การเลือกสินค้าที่จะมาวางจำหน่ายและแหล่งที่จะซื้อ ไปจนถึงการบริหารคลังสินค้าและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น พ.ร.บ.ยา  พ.ร.บประกอบโรคศิลปะ ,พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค , พรบ.ความรับผิดต่อสินค้าทีไม่ปลอดภัย,พรบ.ประกันสังคม ,พรบ.หลักปรกันสุขภาพแห่งชาติ, พรบ.สุขภาพแห่งชาติ,พรบ.ควบคุมอาคาร ,ก.ม.ท้องถิ่น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่นเทศบาล ,สาธารณสุขจ้งหวัดฯลฯ อยากเปิดร้านขายยา ต้องทำอย่างไรบ้าง โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล


         ตอนที่ 1: สิ่งที่คุณต้องรู้ ก่อนตัดสินใจ
เป็นข้อมูลก่อนเริ่มต้น เพื่อให้นักลงทุนได้เตรียมตัวเป็นเสบียงตุนไว้ก่อนตัดสินใจกระโจนสู่โลกธุรกิจร้านขายยาครับ หัวข้อที่ท่านควรรู้ได้แก่ …
1. รู้จักธุรกิจสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์
•         ภาพรวมตลาดยาและร้านขายยา
•         ภาพรวมการรับบริการทางสาธารณสุขของคนไทยและแนวโน้ม
•         แนวโน้มธุรกิจร้านยาและสภาวะการแข่งขัน
•         ช่องทางการจัดจำหน่าย
•         ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดยา
2. เจาะลึกธุรกิจร้านยา
•         ตลาดร้านยา
•         กฎหมายและระเบียบบังคับที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยาในปัจจุบันและอนาคต
•         การแบ่งประเภทร้านยาและจำนวนร้านยา
•         สภาวะการแข่งขันและแนวโน้มตลาด
•         คู่แข่งขันหลักในตลาดร้านยา Chainstore & Francise vs. Local & International
•         Key Success Factors ในการเปิดร้านยาให้ประสบความสำเร็จ
3. Checklist คิดก่อนลงมือทำ
•         ปัจจัยการลงทุน
•         ผลตอบแทนและความเสี่ยง
•         ความพร้อมและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
ต่อไป นี้เป็นภาคปฏิบัติ หลังจากนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญอย่างท่านรวมทั้งเภสัชกรทั้งหลายที่ตั้งใจปวารณาตนเองมารับใช้เป็นหนึ่งในคนไทยใจดีที่ใส่ใจในสุขภาพพี่น้องที่เจ็บป่วย โดยมาลงมือเปิดร้านยาแล้วละครับ ภาคนี้มีแต่ของจริงที่ท่านต้องลงมือทำเพื่อผลักดันองค์กรของท่านได้บรรลุตามฝันที่ท่านวางไว้
ภาคปฏิบัติที่เข้มข้น เพื่อลงมือเปิดร้านยาให้ประสบความสำเร็จได้แก่
4. ริเริ่มเตรียมการ (Feasibility Study Your Drugstore)
•         ศึกษาทำเลที่ตั้ง
•         พฤติกรรมลูกค้าในการเลือกร้านยา
•         ใครเป็นลูกค้าของคุณ
•         สำรวจและประเมินคู่แข่ง
แบบสำรวจตลาด
แบบประเมินทำเล
แบบสำรวจคู่แข่ง
แบบประเมินทางการเงิน (งบลงทุนเบื้องต้น Initial Investment, งบกำไรขาดทุน, งบประมาณกระแสเงินสด Cash Flow Analysis) 
5. การเขียนแผนธุรกิจ  Bussines Plane
•         วัตถุประสงค์ (ส่วนตัว & ทางการเงิน)
•         TOWS
•         รูปแบบองค์กรและการเสียภาษี
•         กลยุทธการวางแผน
บุคคลากร
สินค้า
บริการ
ระบบการจัดการค้าปลีก POS
แนวทางตั้งราคาให้ได้อยู่รอดและชนะคู่แข่ง
การจัดเตรียมสถานที่
การจัดรายการส่งเสริมการขาย
•         แหล่งที่มาของเงินทุน
•         แผนสำรองเมื่อปัจจัยทุกอย่างไม่เป็นใจ
6. ลงมือทำงาน
•         สร้างร้าน (วางผังร้าน เขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้าง หาผู้รับเหมา)
•         การจดทะเบียนพาณิชย์
•         การขอใบอนุญาตร้านขายยา
•         การจัดการบุคลากร (แหล่งรับสมัคร อัตราเงินเดือนมาตรฐาน แหล่งฝึกอบรม)
•         แหล่งซื้อยา
•         จัดซื้ออุปกรณ์
•         แผนการทำงาน (ประจำวัน เดือน ปี)
•         ระบบบัญชี การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง
•         การเสียภาษีอากร (ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย)
•         ปัญหาต่างๆที่เกิดบ่อยและแนวทางแก้ไข (การดูแลสินค้าไม่ให้สูญหาย การป้องกันไม่ให้สินค้าหมดอายุ อื่นๆอีกมากมาย)
•         Key Performance Indicators for your drugstore
7. ภาคผนวก
•         ตัวอย่างแผนธุรกิจ
•         มาตรฐานร้านยาสู่ร้านยาคุณภาพ & ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นร้านยาคุณภาพ
•         รายชื่อยาและสินค้าเสริม
•         แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านยา
•         แหล่งข้อมูลต่างๆในการทำธุรกิจร้านยา
•         ระบบคอมพิวเตอร์จัดการร้านยา
         ข้อสำคัญ  :  หากจะเปิดร้านขายยาก็คงจะต้องมีอาคาร สำหรับเป็นที่ตั้งของร้านอย่างน้อยสักสองห้อง ถ้าไม่มีอาจต้องใช้เงินซื้อหากันใหม่ ถ้าตั้งอยู่ต่างจังหวัดก็คงใช้เงินไม่น้อยกว่า 5-6 ล้านรวมค่ายาเข้าร้าน ก็คงประมาณเงินใกล้เคียงกัน เฮ้อถ้ามีสัก 10 ล้านจะพอไหมแต่คงไม่เป็นไรถ้าคิดจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้าจะให้ดี ก็คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วค่อยเปิดร้านขายยาเมื่อไหร่ก็ได้  เพราะยังไม่สายในตลาดนี้
         อีกด้านหนึ่ง  ที่มองข้ามไม่ได้ คือความ รู้ด้านสมุนไพร   เพื่อความหลากหลาย  อันเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค  เพราะปัจจุบันโรคอุบัติใหม่  หรือโรคอุบัติเก่า   หายยาก ด้วยยาแผนปัจจุบัน  ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากมาย   สมุนไพรไทย ยังช่วยประหยัดเงินจากค่ายาต่างประประเทศได้  หากท่านต้องการมีความรู้ด้านสมุนไพร    เภสัชกรรมไทยรวมถึงและการแพทย์แผนไทยก็สามารถ ค้นหาข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก  (
www.dtam.moph.go.th/index.php ) มหาวิทยาลัยเอกชน หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ (ค่าเรียนจนจบหลักสูตรประมาณ 600,000.-บาท เรียนประมาณ  4 ปี )หรือเรียนจากวัดต่าง ๆ รวมถึงผุ้ที่สามารถรับมอบตัวศิษย์ทีมีการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย(เรียนจนจบหลักสูตร ประมาณ  100.000 .-บาท)  หรือหาความรู้จากหนังสือ  ก็จะทำให้มีความรู้ทางด้านเภสัชกรรมไทยดีขึ้น
 อ้างอิง :  บทความ เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล
 รวบรวมเพิ่มเติมโดย :พท.ภ อรรณพ ผลบุณยรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี

สถาบันหรือสถานพยาบาล ทีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง
"ทำไมผู้ที่คิดจะเปิดร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพจึงต้องเรียนหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(นวดไทย) 372 ชั่วโมง "
มารู้จัก โรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตามราม ( Wat Shepasitaram Thai Traditional Massage School )
ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษา แพทย์แผนไทย และโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตาราม ลพบุรี article
การฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ที่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตาราม จังหวัดลพบุรี article
การเรียนนวดตอกเส้น(Tapping Line or Hammer Massage) article
รากสามสิบ ,สาวร้อยผัว , ผักชีช้าง ,ม้าสามตอน ฯ ,Shatavari,สมุนไพรพันปีของสตรี ที่ถูกลืม คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาเหล่าบรรพชน
มฤตยู ที่มาเยือนเงียบ ๆ พยาธิใบไม้ในตับ article
ยาอายุวัฒนะ ทิพย์โอสถของบรรพชน article
ขมิ้น กับประโยชน์ล้ำค่าคู่คนไทยคู่โลก article
มะระขี้นกสูงค่าทางโภชนาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน article
คุณค่าน่าพิศวงและประโยชน์มากมายของตำลึง article
มะรุมพืชมหัศจรรย์สารพันประโยชน์ article
นวดไทย 25 จุดเพื่อคลายเครียด article
ลมประจำเส้นสิบกับการเกิดโรคและอาการต่างๆ article
เส้นประธานสิบ article
กายบริหารเเบบไทย ท่าฤาษีดัดตน เเละประโยชน์ article
ลักษณะการนวดแผนไทย
ประวัติการนวดแผนโบราณ article
ประวัติบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ article
ขิงมหาโอสถอันเก่าแก่ที่คนไทยและคนเอเชียโบราณรู้จักดี
หญ้าดอกขาวสมุนไพรมากคุณค่า
น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำผึ้ง ประโยชน์มากมาย สำหรับสุขภาพ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com