ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


มารู้จัก โรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตามราม ( Wat Shepasitaram Thai Traditional Massage School )

เรามารู้จักโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตามราม (Wat Shepasitaram ThaiTraditional Massage School) ซึ่งตั้งอยู่ภายใน ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี  ณ วัดชีป่าสิตาราม ถนนพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ๑๕๐๐๐  กันเถอะ

       จากการที่ พระครูพระครูพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตารามเรื่อง  ได้เสนอ ขอจัดตั้งโรงเรียนนวดแผนไทย วัดชีป่าสิตารามตามหนังสือที่ ศท ๐๐๘/๒๕๕๓ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย  จังหวัดลพบุรี ลว.๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ จากพระครูพระครูพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตาราม  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑ โดยส่งหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (หลักสูตรการนวดไทย  ๓๗๒  ชั่วโมง) โดยแนบประวัติย่อของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยท่านอาจารย์ภัศสวีร์ แก่นโพธิ์ และศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนสอนนวดแผนไทย ชื่อ โรงเรียนนวดแผนไทย วัดชีป่าสิตาราม ในนามของศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี โดยมีหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประเภทวิชาชีพ ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี ได้รับการรับรองหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ชั่วโมง จากกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรียบร้อยแล้ว
       ต่อมาโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตามราม ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนและให้โรงเรียน ฯ เริ่มเปิดสอนภาค ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๓ โดยท่านอาจารย์ภัศสวีร์ แก่นโพธิ์ เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านแรก และมีท่านพระครูพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตารามเป็นองค์อุปถัมภ์และที่ปรึกษาโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตามราม ได้เริ่มดำเนินการสอนด้านการนวดแผนไทยในปี    พ.ศ.๒๕๕๓ นี้ เป็นปีแรกปัจจุบันมีนักศึกษา รุ่น ๑ อยู่ประมาณ ๕๐ คน ในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ในรุ่น ดังกล่าวฯ ส่วนรุ่น ๒ มีนักศึกษา อยู่ประมาณ ๖๐ คน ในครั้งนี้ อบต.เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ในรุ่น ๒ ดังกล่าว จำนวน ๑๘ คน  และประชาชนทั่วไปสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๒ คน

ประวัติบรมครูชีวกโกมารภัจจ์

ประวัติการนวดแผนโบราณ

ลักษณะการนวดไทย

การบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนและประโยชน์

เส้นประทานสิบกับทางเดินของเส้นประทานสิบ

ลมประจำเส้นสิบกับการเกิดโรคและอาการต่าง ๆ

โรคต้องห้ามและข้อห้ามในการนวด
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี

สถาบันหรือสถานพยาบาล ทีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง
"ทำไมผู้ที่คิดจะเปิดร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพจึงต้องเรียนหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(นวดไทย) 372 ชั่วโมง "
ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษา แพทย์แผนไทย และโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตาราม ลพบุรี article
การฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ที่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตาราม จังหวัดลพบุรี article
การเรียนนวดตอกเส้น(Tapping Line or Hammer Massage) article
รากสามสิบ ,สาวร้อยผัว , ผักชีช้าง ,ม้าสามตอน ฯ ,Shatavari,สมุนไพรพันปีของสตรี ที่ถูกลืม คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาเหล่าบรรพชน
มฤตยู ที่มาเยือนเงียบ ๆ พยาธิใบไม้ในตับ article
ยาอายุวัฒนะ ทิพย์โอสถของบรรพชน article
ขมิ้น กับประโยชน์ล้ำค่าคู่คนไทยคู่โลก article
มะระขี้นกสูงค่าทางโภชนาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน article
คุณค่าน่าพิศวงและประโยชน์มากมายของตำลึง article
มะรุมพืชมหัศจรรย์สารพันประโยชน์ article
ความรู้เรื่องฉลากยาและร้านขายรวมทั้งการเปิดร้านขายยา ? article
นวดไทย 25 จุดเพื่อคลายเครียด article
ลมประจำเส้นสิบกับการเกิดโรคและอาการต่างๆ article
เส้นประธานสิบ article
กายบริหารเเบบไทย ท่าฤาษีดัดตน เเละประโยชน์ article
ลักษณะการนวดแผนไทย
ประวัติการนวดแผนโบราณ article
ประวัติบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ article
ขิงมหาโอสถอันเก่าแก่ที่คนไทยและคนเอเชียโบราณรู้จักดี
หญ้าดอกขาวสมุนไพรมากคุณค่า
น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำผึ้ง ประโยชน์มากมาย สำหรับสุขภาพ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com