ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย article

 

                   การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ที่ไม่แยกจิตออกจากกาย เป็นการแพทย์องค์รวมและเป็นวิถีชีวิตไทย วิชาธรรมานามัย เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ แบบองค์รวม ทั้งจิต กายและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ศ.นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้คิดค้น ท่านได้ให้แนวคิดที่น่าสนใจว่าเราสามารถทำให้การแพทย์แบบองค์รวมกลับคืนมาได้โดยระบบวัฒนะธรรมของเราคือ ใช้พุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น นำมาประยุกต์ใช้ได้ คือ

 

 

                   หลัก  3 ประการของ วิชาธรรมานามัยได้แก่
                  1. กายานามัย  คือป้องกันก่อนป่วย เมื่ออายุเกิน 30 ปีขึ้นไป ในทางกรแพทย์แผนไทยถือว่าธาตุทั้ง 4 เริ่มเสื่อม จำเป็นต้องดำรงค์ชีวิตด้วยความไม่ประมาท คือบำรุงชีวิตด้วยอาหารกินอย่างมีสติ การกินมุ่งที่จะจรรโลงวิถีชีวิตอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย ด้วยการการกินอย่างพอดี กินให้ถูกกับโรค ใช้หลัก มัชฌิมาปฏิปทา ในการกิน ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย คือกินให้หลากหลายในรสชาติกินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นพื้น ที่กินให้พอดีพออิ่ม  โดยไม่ลืมที่จะกำจัดพยาธิ ที่อาศัยเบียดเบียนร่างกายของเราให้เจ็บด้วยโรคร้ายพื้นฐานแต่เป็นอันตรายร้ายรุนแรง เช่นเนื้องอก มะเร็ง  และการอุดตันต่างในร่างกายทำให้อาจเป็นอัมพาต อัมพฤกษ และเสริมอาการให้โรคร้ายต่าง ๆ รุนแรงขึ้นโดยหาสาเหตุพื้นฐานไม่พบจากการละเลยไม่มองต้นเหตุ เล็ก ๆ แต่ร้ายแรง  นอกจากนี้ยังมีการออกกำลังกายแบบไทย ๆ คือกายบริหารแบบไทย ท่าฤาษีดัดตน กายานามัย คือการปรับปรุงร่างกายให้สมดุลในเรื่องธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
                 2. จิตตานามัย เป็นเรื่อง การฝึกจิต โดยใช้การนั่งสมาธิ เพื่อให้จิต เข็มแข็ง จิตมีพลัง เกิดความสุขสบาย ทำให้ความต้านทานโรคดีขึ้น มีพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ไม่ตามใจตนเองด้วยกิเลส และความอยาก คือตัณหา วัดจึงเป็นที่พักใจอย่างดียิ่ง เป็นที่ฝึกจิต ฝึกสมาธิ การเข้าหาธรรมะเป็นทางออกเมื่ออยู่ในสถานการณ์ ที่บีบบังคับ ทางกายใจ หลักธรรมานามัยมิได้กีดกัน ศาสนาอื่น เราสามารถใช้หลักการพัฒนาจิตของศาสนาอื่นนำมาใช้ในข้อนี้ได้
                3. ชีวิตานามัย คือการดำเนินชีวิตชอบ ด้วยทางสายกลาง มีอาชีพสุจริตย่อมมีชีวิตที่มีความสุข ผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยทุจริต ย่อมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลา จิตไม่สงบ มีความกังวลใจ

 

                 ชีวิตานามัย จึงอยู่ในหลักธรรมะซึ่งทุกชาติศาสนาล้วนแต่สอนให้คนปฏิบัติดี มีศีลธรรมคือการดำเนินชีวิตชอบ นอกจากนี้ยังรวมถึงการทำชีวิตให้อยูในธรรมชาติชอบ คือการปรับธาตุ 4 ภายนอก  สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม ด้วยการปลูกต้นไม้  ไม้ผลหรือพืชที่กินได้  เพื่อนำมาเป็นอาหารผู้ที่มีเวลาว่างควรปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็นให้กับสังคมโลก ความชุ่มชื้นร่มเย็นจะกลับคืนมา เราจึงควรดำเนินชีวิตอย่างมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ความสะอาดของบ้านเรือน  เครื่องแต่งกายที่สะอาดการขจัดสิ่งปฏิกูล การดูแลแม่น้ำลำธาร  การปลูกต้นไม้ การปฏิบัติตัวและมีอาชีพที่เหมาะสม คือการดำเนินชีวิตชอบด้วยหลักชีวิตานามัย    นอกจากการเสียสมดุลของธาตุทั้ง 4 จากปัจจัยภายนอกและภายใน ร่างกายจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยแล้ว  การปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้อง  อาจก่อให้เกิดการเสียสมดุลของธาตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นกัน เช่น
                  1.) การกินอาหารมาก หรือน้อยเกินไป กินอาหารบูดหรือกินอาหารทีไม่เดยกิน กินอาหารไม่ถูกกับธาตุ ไม่ถูกกับโรค
                  2.) การฝืนอิริยาบถ  ได้แก่การนั่ง ยืน เดินนอน ไม่สมดุลกัน ทำให้โครงสร้างร่างกายเสียสมดุลและเสื่อมโทรม
                  3.) อากาศไม่สะอาด อยู่ในที่อากาศร้อนหรือเย็นเกินไป
                  4.) การอด ได้แก่การอดข้าว อดนอน อดน้ำ ขาดอาหาร
                  5.) การกลั่นอุจจาระ ปัสสาวะ
                  6.) การทำงานเกินกำลังมาก หรือมีกิจกรรมทางเพศมากเกินไป
                  7.) มีความโศกเศร้าเสียใจ หรือดีใจจนเกืนไป ขาดอุเบกขา
                  8.) การมีโทสะมากเกินไป ขาดสติ
                 ซึ่งพฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุก่อโรคทั้ง 8 ประการนี้ ทำให้ร่างกายเสียสมดุล และทำให้ธาตุทั้ง 4 แปรปรวนได้ จึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวโดยใช้หลัก " ธรรมานามัย " (หากสงสัย เรื่องการ ใช้หลัก " ธรรมานามัย " ให้ย้อนกลับไปอ่านข้างต้น)
เอกสารอ้างอิง   หนังสือชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 5  สุขภาพดีได้ด้วยแพทย์แผนไทย
 รวบรวมดัดลอกโดย  พท.ภ อรรณพ  ผลบุณยรักษ์
สุขภาพดีได้ด้วยการแพทย์แผนไทย

"บุณยรักษ์ยาไทย " ร้านขายยาแผนโบราณ ร่วมสมัยที่จังหวัดลพบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสืบทอดนวดจับเส้นศาสตร์อาจารย์หวน สังข์พราหมณ์
"อังกาบ" ต้อยติ่ง ประโยชน์เลอค่าทั้งต้นใช้เป็นยาขับปัสสาวะ, เบาหวาน, ลดไข้, ยาแก้ปวด ลดการปวด - เสียว, ดับร้อนในกระหายน้ำและใช้ล้างพิษ รวมถึงช่วยเพิ่มความกระชุ่มกระชวยสดชื่นและฟื้นฟูสมรรถนะชายหญิง อย่ามองข้ามว่าเป็นเพียง แค่วัชพืช article
กิมิชาติ (จุลชีพ) เหล่าสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยในร่างกายมนุษย์ ยึดกายเป็นรังแห่งโรคร้ายแรงเรื้อรัง ต้นเหตุของการบันทอนความยืนยาว ของชีวิตมนุษย์
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตำราพระโอสถพระนารายณ์
การใช้นำมันมะพร้าวในการดูแลสุขภาพ ต้านโรค article
การใช้สาหร่ายสไปรูลินา "สาหร่ายเกลียวทอง" "สาหร่ายเกลียวทองของแมกซ์ไลฟ์ " ในการฟื้นฟูสุขภาพ ต้านโรค article
ทงกัตอาลี ปลาไหลเผื่อกหรือไม้เท้าฤาษีของขวัญ จากสรวงสวรรค์เพื่อ เหล่าชายชาตรีและสตรีเพื่อชะลอชรา กระตุ้นความสดชื่นของบุรุษและสตรีเพศ
การใช้ไมโครเวฟอบแห้งและฆ๋าเซื้อโรคในดินและไข่พยาธิในงานสมุนไพรไทย น่าสนใจฆ่าเชื้อได้ดี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com